Prelucrarea datelor de utilizator

Când vizitați site-urile noastre, stocăm numele furnizorului dvs. de servicii de internet, site-ul web de la care ne vizitați, cele ale site-urilor pe care le vizitați, data și durata vizitei dvs. și informații despre dispozitiv (marcă, mo-del, sistem de operare) și browserul web pe care l-ați utilizat. De asemenea, colectăm adresa IP, ultimele patru caractere ale acestuia fiind anonimizate.

Prelucrăm aceste date de utilizator pentru a vă facilita accesul la serviciile noastre din punct de vedere tehnic (de exemplu, pentru a vă adapta serviciile la dispozitivul terminal pe care îl utilizați) și pentru a recunoaște și a opri orice utilizare abuzivă. De asemenea, folosim datele de utilizator în formă anonimizată în scopuri statistice și pentru a ne îmbunătăți site-ul web. Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de utilizator este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.

Politica Privind Protectia Datelor

CUBE ATOMIZERS (denumită în continuare „CUBE ATOMIZERS”) este bucuroasă că ne vizitați website-urile și sunteți interesați de compania și produsele noastre. Pentru noi, protecția datelor nu este un serviciu simplu și din acest motiv luăm foarte serios protecția datelor dvs. personale. Ne ocupăm de datele dvs. cu cea mai mare atenție și confidențialitate și le folosim numai în limitele dispozițiilor aplicabile în materie de protecție a datelor și, în special, în baza Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”).

Daţi click aici pentru a revizui setarea salvată pentru procesarea datelor de utilizare.

https://www.cubeshop.ro/termeni-si-conditii

Răspunderea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

CUBE ATOMIZERS poartă răspunderea pentru prelucrarea legală a datelor dvs.

Durata prelucrării datelor de utilizator

Datele de utilizator colectate în timpul vizitei pe site-ul nostru sunt stocate pe o perioadă de 7 zile Verificați da-că este corect. Datele persoanei vizate specificate în această secțiune vor fi șterse în cazul în care cunoaște-rea acestora nu mai este necesară pentru scopurile descrise, cu excepția cazului în care dispozițiile legale pre-văd o perioadă mai lungă de stocare.

Drepturile tale

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de CUBE ATOMIZERS și, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale relevante, aveți dreptul la rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de dvs. într-un format structurat, co-mun și electronic. Aceasta include dreptul de a transfera astfel de date unui alt operator de date. În măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita, de asemenea, ca CUBE ATOMIZERS să transfere da-tele cu caracter personal direct către celălalt operator de date.

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus și în cazul întrebărilor și plângerilor legate de utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, puteți să vă adresați responsabilului de protecție a datelor al CUBE ATOMIZERS:

Contactați responsabilul cu protecția datelor

E-mail: gdpr@cubeshop.ro

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Sau Reset password